Mijn werk voor u

Als projectsecretaris voel ik me helemaal op mijn plek! Grip houden op (besluitvormings)processen, het vertrouwen geven (en waard zijn!) dat zaken voor elkaar komen, daar sta ik voor.

Meer informatie over mijn expertise, mijn drijfveren en over mijn aanpak tref je hieronder

Mijn werk voor u

Wat mij betreft is projectondersteuning het doen van alles wat nodig is om een project draaiend te krijgen en te houden. In mijn geval gaat het tot nu toe voornamelijk om gebiedsontwikkelingen, maar het kunnen natuurlijk ook andere projecten zijn.

Snel kunnen inspelen op de actuele situatie is daarbij net zo belangrijk als gestructureerd werken. De ene keer voel ik me meer secretaresse, de andere keer meer communicatieadviseur en soms voel ik me een heel klein beetje projectleider. Ik assisteer de projectmanager / projectdirecteur waar mogelijk.

Ik heb veel ervaring in het domein waar publieke en private partijen samenwerken in complexe projecten. Dat brengt bijna altijd een ingewikkelde organisatiestructuur met zich mee. Voor mij geen probleem! Ik zorg ervoor dat u overzicht houdt en dat uw medewerkers dat ook hebben.

Als projectsecretaris voel ik me helemaal op mijn plek! Grip houden op (besluitvormings)processen, het vertrouwen geven (en waard zijn!) dat zaken voor elkaar komen, daar sta ik voor.

Mijn werk voor u

Een greep uit mijn werkzaamheden

  • Agendabeheer
  • Organisatie, inhoudelijke voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen
  • Organisatie van openbare bijeenkomsten, zoals informatie- en inspraakbijeenkomsten
  • Beheer van virtueel kantoor en externe site
  • Organisatie van openbare bijeenkomsten, zoals informatie- en inspraakbijeenkomsten
  • Voorbereiding presentaties
  • Productie(begeleiding) van communicatiemiddelen
  • Fotografie
  • Meedenken over planning van een project
  • Meedenken over en meeschrijven aan voorstellen en notities (met name projectplannen, organisatiestructuren, plannen van aanpak et cetera)
Een greep uit mijn werkzaamheden

Mijn gevoel bij het werk

Wie mij inschakelt voor de ondersteuning van een project, ontmoet een gemotiveerd mens. Ik vind het leuk om te helpen een project c.q. organisatie op poten te zetten en te houden. En dat doe ik het liefst met hart en ziel. Ik voel me persoonlijk betrokken bij het werk dat ik voor u doe. Tot op zekere hoogte natuurlijk, maar ik doe wat er moet gebeuren, in overleg met u. En niet alleen tussen 9.00 en 17.00 uur. Tegelijk ben ik ook dankbaar voor het feit dat ik het werk kan doen dat ik leuk vind!

Mijn gevoel bij het werk

Praktische aanpak

Ik ben van de praktische aanpak. Vanaf het allereerste begin. Stel: u denkt erover om mij in te schakelen voor uw project. Of dat nu een nieuw op te starten project is, een lopend project, of een project dat gereorganiseerd moet worden.  In een kennismakingsgesprek kunnen we doornemen wat het project inhoudt, hoe de organisatie eruit ziet of eruit moet gaan zien en wat u van mij verwacht. Op grond daarvan is vaak al een reële inschatting te maken van de inzet in tijd. Vervolgens maak ik een offerte, afgestemd op uw wensen. U kunt kiezen voor een algemene tijdsinzet per week / maand (omdat soms nog niet duidelijk is wat een project vraagt aan inzet, het is wel verstandig om daarbij een maximum af te spreken), of een offerte waarbij ik per onderdeel uitwerk wat de verwachte inzet is. Net wat u wilt, afgestemd op uw specifieke project en wensen.

Praktische aanpak