De westzijde van Haarlemmermeer staat al langer op de kaart als te ontwikkelen woonlocatie. Het hele gebied dat zich ten oosten van de Ringvaart uitstrekt van Lisserbroek tot Cruquius, is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Als projectsecretaris ben ik betrokken bij Cruquiushof (deelgebied B, penvoerder Verwelius), Nieuw-Vennep West (deelgebied C, penvoerder Roosdom Tijhuis) en Lisserbroek Binnenturfspoor (deelgebied D, penvoerder GEM Lisserbroek).

Daarnaast werk ik ook voor de GEM Lisserbroek, bestaande uit AM, Amvest en Ymere. Niet alleen opereren de samenwerkende grondeigenaren op deelgebiedniveau, ook hebben zij gebiedsbrede overleggen met elkaar. Aan mij de eer om voor de drie deelgebieden en het gebiedsbrede overleg vergaderschema’s te maken, vergaderingen voor te bereiden, de juiste mensen op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien en het virtueel kantoor bij te houden.

In totaal hebben 18 projectontwikkelaars de handen ineen geslagen om in afstemming met elkaar te komen tot ontwikkeling van het gebied. Dat maakt voor mij het werk als projectsecretaris extra interessant!
Meer informatie over Lisserbroek Binnenturfspoor